ผลการคัดเลือก การประะกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บัดนี้ ผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่า เรือนจำอำเภอนางรอง ผ่านการคัดเลือก และเป็นเรือนจำอำเภอแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว เพื่อชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท