ผลงานหน่วยงาน

มาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน

เรือนจำอำเภอนางรอง ได้รับรางวัลมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน ต้นแบบ อันดับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564